Archives for 1 פברואר,2014

You are browsing the site archives by date.

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית של מסמכים מיד עם סריקתם מבטיחה שהקבצים לא יעברו שינוי ע"י גורמים זדוניים ללא ידיעת הארגון. החתימה הדיגיטלית, בדומה לחתימה...
קרא עוד