סיפורי לקוחות

הלקוח: מרכז רפואי שיבא בתל השומר
האתגר: הנגשת מסמכים רפואיים של מטופלים לסגל המטפל
הפתרון: הסגל המטפל עובד בשוטף במערכת ייעודית לניהול המטופל כך שהיה צורך שמתוך מערכת זו המשתמשים יוכלו לגשת ישירות למסמכים המנוהלים במערכת לניהול מסמכים של קוטב. כל החומר של המטופלים ניסרק לתיק המטופל והמשתמשים ניגשים אליו בלחיצת כפתור מתוך המערכת הרפואית.

הלקוח: בנק מזרחי טפחות
האתגר: ניהול מסמכי קרנות השקעה ועמידה ברגולציה
הפתרון: הקמת מערכת לניהול תיקי קרנות השקעה. המסמכים מתויקים לפי פרמטרים שהוגדרו מראש עם הלקוח באופן המאפשר אחזור מהיר של החומר. נעשה שימוש במגוון מנגנוני אבטחת מידע לוודא שרק גורמים מורשים רשאים לראות את המסמכים. 

הלקוח: ארגון פיננסי גדול
האתגר: סריקה ושליחה של תיקי לקוחות
הפתרון: בלשכת הסריקה הפנים ארגונית סורקים תיקי לקוחות למערכת אשר מתייקת את הדפים על פי לוגיקה עיסקית מורכבת. בשלב שני, המערכת שולפת מתוך התיק רק את המסמכים הרלוונטיים שצריך לשלוח ללקוח. רק מסמכים אלו מועברים לבית הדפוס ששולח את החומר בדואר.

הלקוח: חברת הנדסת בניה
האתגר: ניהול מסמכי פרויקטים מורכבים
הפתרון: ניהול מסמכי פרויקטים הנדסיים מורכבים הדורשים טיפול מסודר בכלל המסמכים התומכים בתהליך העבודה. המסמכים מנוהלים במבנים מורכבים המשקפים את מבנה הפרויקט וכוללים מידע רב המאפשר איחזור מהיר ומדויק של החומר.

הלקוח: חברה גדולה מאד לניהול נכסי נדל"ן ואינטגרציה מול מערכת לגאסי
האתגר: שליטה ובקרה על מסמכים הקשורים בניהול נכסי נדל"ן ולקוחות
הפתרון: מערכת ניהול מסמכים המנהלת מסמכי הנכסים על פי אזורים, ערים, מספרי מבנה ומאפיינים נוספים במקביל מנהלת מידע על הלקוחות ועל ההסכמים שלכם בנכסים השונים. בצורה זו מנוהל הקשר בין מסמכי הנכסים לבין נכסי הלקוחות. אינטגרציה מול מערכת לגאסי.

הלקוח: בית חולים יעודי
האתגר: עמידה בדרישות גינזך המדינה להמרת מסמכי נייר לעותק דיגיטלי מאושר
הפתרון: במסגרת דרישות גינזך המדינה לביעור חומר של מטופלים קיים צורך במערכת לניהול מסמכים העומדת בתקנים ודרישות מחמירים. הפתרון של קוטב מאפשר לבית החולים לסרוק את החומר של מטופלים כולל הטמעה של חתימה דיגיטלית online.

הלקוח: בית חולים בצפון הארץ
האתגר: שמירה על פרטיות וחסיון המידע של מטופלים
הפתרון: במסגרת מערכת ה WebNest הקיימת בבית החולים הוספנו מנגנון שמונע לחלוטין ממשתמשים עם הרשאת קריאה להדפיס מסמכי מטופלים מתוך המערכת. בצורה זו בית החולים משפר את מנגנוני אבטחת המידע במטרה לשמור טוב יותר על חסיון המטופלים.

הלקוח: מספר לקוחות העוסקים בהפצה ושליחויות
האתגר: אחזור מהיר של תעודות משלוח החתומות ע"י הלקוחות
הפתרון: קיימים מצבים בהם נדרש בירור מול לקוח שטוען שלא קיבל את הסחורה המגיעה לו. במקרים אלו נדרש לאחזר תעודות משלוח חתומות המתארות את הסחורה שנמסרה. בתכנון מוקדם עם הלקוחות בנינו מבנה ברקוד מיוחד לתעודות המשלוח כך שהן נסרקות חזרה למערכת עם חתימת הלקוח ומתויקות אוטומטית עם נגישות מידית דרך מנוע החיפוש.

הלקוח: לשכות סריקה פנים וחוץ ארגוניות
האתגר: ניהול לשכת סריקה אפקטיבית
הפתרון: ארגונים הנדרשים לסריקה מאסיבית של חומר מקימים לשכות סריקה פנים ארגוניות המרכזות עבור כל הארגון את הטיפול בנושא. הפתרון של קוטב מאפשר ניהול לשכת סריקה וביצוע העבודה למגוון יחידות בתוך הארגון תוך טיפול ייחודי בחומרים של כל יחידה בארגון.

הלקוח: גוף ממשלתי גדול
האתגר: ניהול ותפעול הסכמים בינלאומיים
הפתרון: תיעוד וניהול תהליך המשא ומתן, שימוש בתזכורות המאפשרות למנהלים לוודא שהעבודה מתקדמת ושמירת טיוטות, תכתובת וכל מידע רלוונטי אחר אשר שימש בסיס להסכם הסופי. עם חתימת ההסכם – קליטת ההסכמים השונים, ניהול המידע המשפטי בהסכמים כגון הצדדים, מהות ההסכם, תוקף ההסכם ועוד.